Turvallisuuspolitiikan demokratisoiminen luo rauhaa

Ville Hulkkonen

Sadankomitea täytti tänä vuonna 50 vuotta. Sen historia on täynnä rauhanpoliittista toimintaa ja pohdintaa. Sadankomitea on olemassaolonsa aikana vaikuttanut siihen, että turvallisuuspolitiikassa on syntynyt tilaa pohtia vaihtoehtoja myös dogmaattisen perinteen ulkopuolelta.

Vaikkei sotia tai suurvaltojen välisiä jännitteitä enää kylmän sodan päättymisen jälkee ole entiseen tapaan olemassa, on Sadis löytänyt tasaisesti uusia tukijoita. Yksi syy siihen on ollut se, että turvallisuuspoliittinen keskustelumme junnaa edelleen 1900-luvun puolivälissä.

Puolustuspolitiikkaa ei aseteta samanlaiselle avoimelle debatille, kuin vaikkapa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Joskus teknisinäkin pidetyt seikat politisoituvat, kun ryöpytyksen kohteena on ollut vaikkapa sairaaloiden potilastietojärjestelmä.

Mutta eipä pysähdytty Suomen hornet-hankintojen kohdalla julkisesti pohtimaan vaihtoehtoisia keinoja järjestää puolustusta, saati keskustelemaan siitä, onko hankinta ylipäänsä turvallisuuttamme lisäävä.

Puolustusvoimissa tiedetäänkin, että päätökset kannattaa valmistella salassa, sillä demokraattinen päätöksenteko on yhteydessä väkivallan määrän vähentymiseen ja haluttomuuteen käydä sotia.

Ison-Britannian pääministeri David Cameron luuli saavansa maan parlamentilta varman kuittauksen Yhdysvaltojen rinnalla tehtäviin, Syyriaan kohdistuviin iskuihin. Parlamentti kuitenkin kaatoi pääministerin esityksen äänin 285−272. Cameron lupasi kunnioittaa kansan tahtoa.

Tulos vaikutti Yhdysvaltoihinkin, sillä myös Barack Obama päätti viedä asian maansa kongressin päätettäväksi. On todennäköistä, että kongressi taipuu Obaman esittämien iskujen kannalle, mutta päätöksentekoprosessin demokratisoimisella on jo ollut vaikutuksensa.

Sadankomitea on monien muiden järjestöjen ja yksityisten kansalaisten tavoin mukana tukemassa 2.9.2013 alkanutta kansalaisaloitetta asevelvollisuuden lakkauttamiseksi.

Mitä sitten asevelvollisuuden tilalle? Sadankomitealla on toki olemassa oma vaihtoehtonsa, mutta erityisesti aloite luo uutta tilaa puolustus- ja rauhanpoliittiselle keskustelullemme. Kun vanha dogma kaatuu, voi syntyä uusia, rationaalisen perustein tehtyjä ratkaisuja.

Sadankomitean tehtävä on myös tulevaisuudessa vaatia demokraattisempaa turvallisuuspoliittista päätöksentekoa. Se on hyvä tae rauhalle.

Kirjoittaja on Sadankomitean puheenjohtaja.