Kirjat: Valtavirtaisen talousajattelun haastajat

Arja Alho

Jälkikeynesiläinen talouspoliittinen ajattelu on osin vielä siinä komerossa, jonne keynesiläisyys tungettiin 1980-luvun reaganismin ja thatcherismin aikaan.  Salkunhoitajakapitalismi, jollaiseksi Jussi Ahokas ja Lauri Holappa kutsuvat nykymenoa, ilmentää hyvin viime vuosikymmenten rahoitusmarkkinoiden merkityksen paisumista niin taloudessa kuin yhteiskunnassa muutenkin.

rahatalous_haltuunRahatalous-kirjan julkistamistilaisuuden ekonomistikommentaattorit, Juhana Vartiainen ja Jaakko Kiander, kehuivat kirjaa hyvin kirjoitetuksi, tärkeäksi puheenvuoroksi ja myös sopivaksi oppimateriaaliksi. Sellainen se ehdottomasti on.  Mutta ennen muuta se on osoitus poliittisesta innovoinnista ja siitä, että kurjistavalle talouspolitiikalle on vaihtoehto. Vastuullisuutta on monenlaista.

Kirjoittajat alleviivaavat rahan velkasuhdeluonnetta, haastavat isot luvut mieluummin suhteeksi johonkin – esimerkkinä valtionvelka – ja osoittavat, kuinka työllisyyden merkitys on olennainen talouden toimivuuden kannalta.  Kirjoittavat osoittavat myös, kuinka tärkeätä valtioiden tai alueiden on säilyttää rahapoliittinen suvereniteettinsa, jolloin voidaan taata keskuspankin tuki julkiselle kulutukselle ja näin säädellä kysyntää.

Rahatalous-kirjan kirjoittajat viittaavat talousteoreetikko Hyman P. Minskyyn, joka korostaa rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja säätelyä, mutta samalla myös automaattisten finanssipoliittisten vakauttajien merkitystä. Sellainen on esimerkiksi työtakuujärjestelmä, jonka lähtökohtana on, ettei ole olemassa jotakin tiettyä luonnollisen työttömyyden tasoa. Täystyöllisyys on mahdollista.

Ahokas ja Holappa osoittavat erityisesti, että talouden ahtaassakin liikkumatilassa on varaa valita, etenkin jos pohjalla on näkemys talouden toimintatavasta ja politiikan mahdollisuuksista. Talous on poliittista ja teorioilla on merkitystä. Kirja on merkittävin talouspolitiikan mahdollisuuksia luotaava teos vuosiin, jonka lähtökohtana on, että talous on ihmisiä varten.

***

Jussi Ahokas ja Lauri Holappa
Rahatalous haltuun: Irti kurjistavasta talouspolitiikasta
Like 2014
398 s.