Tulen ja myrkyn maa

Merja Lounekari

Ekomafia2

Ekomafia tuhoaa ympäristöä Etelä-Italiassa. Camorra-rikollisjärjestölle laiton jätebisnes on yhtä tuottoisaa kuin huumekauppa – mutta paljon riskittömämpää.

Campanian maakuntaa, jonka pääkaupunki Napoli on, kutsutaan Italian laittomaksi kaatopaikaksi. Sinne tuodaan joka puolelta Italiaa ja myös ulkomailta teollisuusjätteitä, usein myrkyllisiäkin. Jätteet ovat alueen mafialle, Camorralle, varsinainen kultakaivos.

Camorra on sekaantunut jätehuoltoon ja laittomien kaatopaikkojen rakentamiseen, mistä se on käärinyt miljardeja euroja.  Laittomassa jätebisneksessä pyöri ympäristöjärjestö Legambienten mukaan noin 15 miljardia euroa vuonna 2013, riippumatta meneillään olevasta talouskriisistä.

”Kuoleman kolmioksi” tai ”Tulien maaksi” nimitetään noin 1 076 neliökilometrin suuruista aluetta Napolin ja Casertan provinsseissa. Alueella sijaitsee 57 kuntaa. Teiden vierillä ja pelloilla on voinut jo vuosien ajan ja voi yhä edelleen nähdä palavia roskarovioita. Niissä poltetaan muun muassa autonrenkaita, valimojätteitä, naftasakkaa ja jäteöljyjä.

Palaessaan ne saastuttavat maaperän, ilman ja pohjaveden dioksiinilla. Se on erittäin haitallinen ympäristömyrkky, joka ravintoketjussa siirtyy muun muassa lampaiden ja puhvelihärkien kautta ihmisiin. Saastuminen on kasvattanut riskiä sairastua syöpään.  Alueella onkin koko maan keskiarvon yläpuolella oleva syöpäkuolleisuus. Kansallisen syöpäjärjestön mukaan alueella on erilaisiin syöpiin sairastuneiden ihmisten kuolleisuus noussut 47 prosenttia viimeisten 20 vuoden aikana. Suurimman ympäristöriskin oletetaan toistaiseksi koskevan kuitenkin vain kahta prosenttia alueesta.

 

Alueelta voi löytää miltei minkälaista jätettä tahansa. On alumiinin sulatuksesta syntyvää jätettä, kivihiilen poltosta sekä erityisesti rauta- ja terästeollisuudesta sekä lämpövoimaloista ja jätteenpolttolaitoksista peräsin olevaa vaarallista lentotuhkaa.

On liuotinaineita, vaarallisia pakkausmateriaaleja, vaatteita, saastunutta maaperää, raskasmetallien saastuttamia jäteliuoksia, asbestia, petrokemian laitosten vaarallisia jätteitä sekä julkisin varoin toimivien jätevesipuhdistamojen lietteitä. Maaperään on haudattu ja kaadettu muun muassa kadmiumia, sinkkiä, kaikenlaisia muoveja, arsenikkia, lyijyä ja sairaalajätteitä.  Myös radioaktiivisia jätteitä on haudattu maaperään.

Alueella on 39 kaatopaikkaa, joista 27:llä on vaarallisia jätteitä. Sen jätevuori kasvaa 30 prosentilla vuodessa. Joskus roskien polttajat ovat paikallisia asukkaita, jotka sairauksien pelossa ovat sytyttäneet kertyneitä jätteitä ja jäteastioita tuleen. Usein he kuitenkin ovat romaneja, joille ekomafia maksaa noin 10 euroa poltetulta kasalta.

Alueet, joilla ei enää kasva mitään, ovat vain taakka omistajilleen. Niinpä maanomistajat myyvät tiluksensa pois pilkkahintaan, ja Camorran klaanit saavat käyttöönsä uusia maita eli uusia kaatopaikkoja. Poltetut alueet menettävät kaupallisen arvonsa. Sen jälkeen niille rakennetaan laittomasti, usein vielä entisten kaatopaikkojen päälle.

 

Ongelmajätteiden käsittelyyn varattuja laillisia kaatopaikkoja on Italiassa vähän. Jätteiden käsittely laillisesti tulee yrityksille paljon kalliimmaksi kuin laiton käsittely. Ei olekaan harvinaista, että laillisetkin yritykset turvautuvat maineeltaan kyseenalaisten yritysten apuun hankkiutuakseen halvemmalla eroon jätteistään. Camorra ottaa laittomasti soraa laittomien rakennusten rakentamiseksi ja sen jälkeen täyttää laittomat sorakuopat laittomilla jätteillä.

Ekomafiaksi kutsuttu osa järjestäytyneestä rikollisuudesta sijoittaa huumekaupasta peräisin olevia varoja maakauppoihin rahanpesu mielessään. Se myös soluttautuu laillisiin rakennusalan yrityksiin tai perustaa valenimellä omia yrityksiään voidakseen osallistua julkisiin urakoihin. Sekä hiekan- ja soranotto että betonin valmistus ja myynti ovat usein mafian käsissä.

Joissakin tapauksissa paikallistason julkinen hallinto ja paikalliset poliitikot ovat yhteistyössä mafian kanssa. Tällaisia yhteyksiä poliisin tutkijat ovat löytäneet ennen kaikkea juuri Campanian maakunnasta, joka onkin ensimmäisellä sijalla laittoman rakentamisen tilastoissa.

 

Viimeaikaiset sään aiheuttamat tuhot johtuvat ainakin osittain ihmisen aiheuttamasta ilmastomuutoksesta, kuten esimerkiksi Maailman Luonnon Säätiö WWF:n erinäisten raportit kertovat. Jo nyt se voimistaa ja tihentää luonnonkatastrofeja, erityisesti tulvia. Hiekan- ja soranotot jokien uomista edesauttavat veden nopeampaa virtausta. Lisäksi jokien uomiin tai niiden välittömään läheisyyteen on rakennettu sekä laittomasti että laillisesti.

Kiihtyvä rakentaminen ja asvaltointi ovat myös vähentäneet maaperän kykyä imeä sadevettä. Sekä metsien hävittäminen polttamalla ja hakkuilla ja niistä johtuva maaperän eroosio että hallitsematon rakentaminen ovat yhdessä horjuttaneet ekosysteemin tasapainoa.  Metsiä hakataan ja tuhopoltetaan tilan saamiseksi laitumille, viljelmille ja uudisrakennuksille.

Usein ekomafialla on sormensa tässä pelissä. Myös jokien uomissa tai rantojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat laittomat kaatopaikat saattavat olla kohtalokkaita. Jätteet ja romut muodostavat patoja, jotka estävät veden luonnollista virtausta. Ja samalla myrkylliset jätteet leviävät laajoillekin alueille saastuneen veden mukana. Laittomien kaatopaikkojen vuoksi sekä maaperä että pohjavesi ovat saastuneet Kuoleman kolmiossa.

 

Camorran yhden suurimman klaanin, casalesilaisten entinen pomo Carmine Schiavone ryhtyi jo vuonna 1993 katujamafiosoksi ja oli parlamentaarisen komitean kuultavana vuonna 1997 laittomaan jätebisnekseen liittyen. Tutkintapöytäkirjat julistettiin salaisiksi aina viime vuoden lokakuuhun asti.

Kun niistä tuli julkisia, kansalaiset järjestivät suuria mielenosoituksia ja perustivat kansalaisliikkeitä. Myös kirkko on vaatinut jätemaiden puhdistamista. Niin paradoksaalista kuin se onkin, maan saastuttaneet mafiosot aikovat nyt lyödä rahoiksi sen puhdistamisella.

Ympäristörikoksia koskevia lakeja ollaan Italiassa uudistamassa ja rangaistuksia koventamassa. Tammikuussa jo hyväksyttiin tulien maata koskeva asetus, joka teki jätteiden polttamisesta taivasalla laitonta. Helmikuussa hyväksyttiin vihdoin laki uusista ympäristörikoksista, joista se luettelee niitä neljä: ympäristön turmeleminen, sen saastuttaminen, radioaktiivisten aineiden kauppa ja kätkeminen maaperään sekä kontrollin estäminen.

Rangaistukset ympäristörikoksesta riippuen vaihtelevat sakoista useisiin vuosiin vankeutta. Esimerkiksi tulevaisuudessa radioaktiivisten aineiden kaupasta ja kätkemisestä maaperään on määrätty kahdesta kuuteen vuoteen vankeutta sekä lisäksi sakkoja, jotka voivat vaihdella 10 000 ja 50 000 euron välillä.

 

Kuten muiden lakien kohdalla myös ympäristölakeihin sovelletaan tuomion alentamista, jos syytetty suostuu esivallan kanssa yhteistyöhön. Rikoksesta tuomitun omaisuutta myös voidaan takavarikoida. Laitkaan sinänsä eivät kuitenkaan auta, jos niiden noudattamista ei pidetä tärkeänä eikä niitä valvota. Kansalaisyhteiskunnan aktivointi toimimaan luonnon puolesta ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on ensiarvoisen tärkeää.

Viime maaliskuussa maatalous-, terveys- ja ympäristöministerit antoivat yhteisen lehdistötiedotteen koskien lakialoitetta, jota sovelletaan ympäristörikoksiin.  Sen tarkoituksena oli ennen kaikkea paikallisten asukkaiden rauhoitteleminen, mutta myös Campanian maakunnan maataloustuotteiden kunnian palauttaminen.

Alueen maataloustuotteiden myynti niin Italiassa kuin ulkomaillakin romahti viime keväänä dramaattisesti. Keväällä se eräiltä alueilta kiellettiin heti kokonaan, ja toisilla alueilla piti 90 päivän sisällä määritellä alueet, joilla ei enää saanut viljellä elintarvikkeiksi laskettavia viljelykasveja. Lisäksi terveysministeri Beatrice Lorenzin lupasi 50 miljoonaa euroa alueen hyväksi.

Mitään konkreettista ei kuitenkaan ole tapahtunut käytännössä. Alueella poltetaan entistä enemmän jätteitä. Edes pääministeri Matteo Renzi vierailullaan Campaniassa tänä kesänä ei ottanut mitään kantaa  “Kuoleman kolmion” katastrofaaliseen tilanteeseen, vaikka hänet sinne oli varta vasten kutsuttu. Valtio on hylännyt Campanian maakunnan ja jättänyt sen Camorran käsiin.

Kuvitus Pirita Tolvanen.

Ekomafia1