Nuoria istumassa eduskunnassa rivissä.

Nuorten parlamentti valtasi Arkadiamäen

Ytimen toimituskunta

Nuorten parlamentin huolenaiheet olivat kuin leikkaus suomalaista yhteiskuntaa askarruttavista kysymyksistä.

Koulujen edustajat halusivat tietää turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, taloudesta, velasta ja työllisyydestä. Myös opetussuunnitelmat, Pisa-tulokset, lukutaito mutta myös nuorten mielenterveyteen ja opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät huolet kiinnostivat.  

Kymmenten nuorten ryhmä parlamentissa.

Peruskoulujen päättöluokkien oppilaille tarkoitettu toiminta huipentui 12.4., kun oppilasedustajat ja toimittajaoppilaat kokoontuvat esittämään suullisia kysymyksiä hallitukselle ja tenttaamaan kansanedustajia ajankohtaisista asioista. Kuva: Kimmo Brandt, eduskunta

Pikamuodin kieltämisestä jopa äänestettiin Kaisa Kujalan, Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulu, ehdotuksesta. Nuorten parlamentti päätti, että Suomen tulee vaikuttaa EU-tasolla siihen, että pikamuodille luotaisiin tarkempaa sääntelyä esimerkiksi ympäristökuormituksen hillitsemiseksi 

Sebastian Niemeläistä Mikkelin Ristiinan yhtenäiskoulusta kiinnosti tasa-arvo. 

– …Kuten demokratia, myös tasa-arvo vaatii jatkuvaa työtä, eikä se ole itsestäänselvyys. Kysynkin: kuinka Suomi aikoo edistää ihmisten yhdenvertaisuutta myös tulevaisuudessa, ja mitkä tekijät näette suurimpina uhkina suomalaisten keskinäiselle tasa-arvolle? 

Tapahtumaan osallistuu 150 koulua eri puolelta Suomea. Kuva: Kimmo Brandt, eduskunta

Pääministeri Petteri Orpo viittasi viime kesän keskusteluun tasa-arvosta ja rasismista.  

– Sen jälkeen hallitus antoi eduskunnalle selonteon yhdenvertaisuudesta. Siinä on käyty hyvin laajasti läpi niitä kaikkia keinoja yhteiskunnassa, joilla me voimme edistää tasa-arvoisuutta, estää syrjintää ja torjua rasismia…tämä toimenpidevalikoima, joka on hyvin laaja, (on koottu) valtioneuvoston kansliaan pääministerin alaisuuteen. Sen toimeenpanoa seurataan, sille on annettu määrärahoja… jokainen Suomessa asuva ihminen riippumatta siitä, mistä hän tulee, missä hän on syntynyt, miltä hän näyttää, mikä on hänen sukupuolinen suuntautumisensa, millaisia ajatuksia hänellä on – voi elää vapaasti ja turvassa… Mikään ei tietenkään julistamalla korjaannu, vaan se on jokaisesta meistä itsestämme kiinni – ihan jokaisesta. Se on minusta kiinni, se on teistä jokaisesta kiinni. 

Kuva: Kimmo Brandt, Eduskunta