Puheenvuoro 16: Diaspora hyödyttää kaikkia

Diasporat muodostavat yhteisöjä, joiden kautta luodaan verkostoja ja mobilisoidaan yhteiseksi hyväksi. Siitä hyötyvät niin diasporan jäsen kuin asuin- ja kotimaa. Näin kirjoittaa kehitysyhteistyötä seuraavalle Devex-mediasivustolle Diaspora Matters -konsulttiyrityksen toimitusjohtaja Kingsley Aikins.

Aikinsin mukaan yhä useampi lähtömaa näkee maastamuuttajan pikemminkin kansallisena voimavarana kuin menetettynä toimijana. Diaspora on muutakin annettavaa kuin rahalähetyksiä kotimaahan.

Diasporat muodostavat lähtömaista vaikutusvaltaisia siltoja tietoon, asiantuntemukseen, resursseihin ja markkinoihin. Aikins nostaa esimerkeiksi muun muassa Kiinan, jonka suorista ulkomaisista investoinneista 80 prosenttia tulee diasporalta. Myös Intia, Israel ja Irlanti ovat hyötyneet eri puolilla maailmaa asuvista kansalaisistaan.

Aikinsin mukaan kymmenet valtiot pyrkivät luomaan ohjelmia ja politiikkaa, joilla diasporapääomaa voitaisiin hyödyntää. Ennen siirtolaisuus oli monille lopullista, väkivaltaista ja surullista, ja monille näin on yhä. Silti maantiede merkitsee nykyään yhä vähemmän, Aikins muistuttaa.