Puheenvuoro 34: Maahanmuutto vahvistaa kuntien ja alueiden elinvoimaisuutta

Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Timo Kietäväisen mukaan onnistunut
kotouttaminen on keino saada maahanmuuttajien osaaminen työmarkkinoiden
käyttöön.

– Kuntien ja alueiden elinvoimaisuus edellyttää osaavaa työvoimaa
palveluissa, hallinnossa ja yrityksissä, Kietäväinen totesi
maahanmuuton ajankohtaisseminaarin alustuksessaan 31.3.2015 Kuntatalolla
Helsingissä.

– Väestön ikääntyminen lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta.
Kuntasektori on suuri työllistäjä, ja poistuma eläkkeelle on hyvin
suuri. Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jää noin puolet
kuntasektorin noin 425 000 työntekijästä.

Kuntaliitto pitääkin erittäin tärkeänä maassa jo olevien
maahanmuuttajien työllistämistä. Heidän pääsyään
työmarkkinoille, koulutukseen ja yrittäjiksi on helpotettava.

– Maahanmuuttajilla on paljon osaamista, joka tulisi saada
hyödynnetyksi työmarkkinoilla, Kietäväinen totesi.

Kuntaliitto korostaa kotouttamisen merkitystä. Työpoliittinen
kotoutumiskoulutus on aikuisten maahanmuuttajien tärkein kotouttamisen
väline. Ratkaisevaa on koulutuksen oikea-aikaisuus, jotta koulutuksella
olisi paras vaikuttavuus.

Myös humanitaarisin perustein tulleiden maahanmuuttajien kotoutumista
ja työllisyyttä on edistettävä. Kotouttavia palveluja on voitava
järjestää maahanmuuttajien tarpeiden mukaisesti. Riittävät
resurssit kotouttamiseen ja työllistämiseen tuovat myöhemmin
säästöjä muun muassa toimeentulotukimenoissa.

Onnistunut integraatio luo paikallistasolle edellytyksiä
väestöryhmien välisille hyville suhteille. Yksi osallistumisen ja
vaikuttamisen muoto on äänestäminen.

– On tärkeää, että maahanmuuttajataustaiset kansalaiset saavat
tietoa vaaleista, äänioikeudestaan, ennakkoäänestysmahdollisuudesta
ja ehdokkaista. Tässä puolueilla, järjestöillä ja kunnilla on
mahdollisuus toimia. Toivottavasti maahanmuuttajataustaiset kansalaiset
käyttävät hyväkseen oikeuttaan äänestää tulevissa
eduskuntavaaleissa, Kietäväinen sanoi.