Puheenvuoro 9: Aivovuotoa kotiinpäin

Kirsi Koivuporras-Masuka

Suomessa työperäisestä maahanmuutosta puhutaan vahvasti Suomen edun näkökulmasta käsin. Toisaalta osaava työvoima liikkuu globaalilla tasolla yhä enemmän sekä maasta toiseen että maiden välillä, ja tämä liikkeessä oleva joukko voidaan nähdä tärkeäksi resurssiksi myös kehityksen näkökulmasta. Swiss Network for International Studies päätti parivuotisessa hankkeessa selvittää koulutettujen intialaisten paluumuuttajien sitoutumista maan kehitykseen sekä tarkastella erityisesti tiedemaailmassa toimivan diasporan vaikutusvaltaa lähtömaassaan. 

Oheisella videolla kerrotaan lyhyin haastatteluin hankkeessa saaduista kokemuksista.

Mainstream Migration, Scientific Diasporas and Development in India